ОТКРИЙТЕ ВАШИТЕ МЕЧТИ В ДОМА, КОЙТО ВИ ПРЕДЛАГА „ДЛД ИНВЕСТ”АД – ДОМ И НА НАСТОЯЩЕТО, И НА БЪДЕЩЕТО!


КОМПАНИЯТА

   “ДЛД ИНВЕСТ” АД  е инвестиционна компания, създадена в условията на конкурентен пазар. Компанията разполага с финансова стабилност, ясна визия и утвърдени принципи за реализиране наинвестиционни проекти в областта на строителството на жилищни, административни и промишлени  сгради в страната и чужбина.

ФИРМЕНА ПОЛИТИКА

   ПРИНЦИПИТЕ, от които се ръководи „ДЛД ИНВЕСТ”АД   са:
 • реализиране на всеки един инвестиционен проект, опирайки се на дългогодишен опит в строителния бизнес;
 • използване на най-добрите практики при избора на инвестиционен проект;
 • прилагане на нови тенденции при проектирането и изпълнението на строителството с използване на всички доказали се нови технологии;
 • използването на конкурси при подбора на изпълнители на всички етапи, доставката на материали и използването на външни услуги;
 • вътрешно-фирмен контрол за качеството и мониторинг върху изпълнението на всеки етап от строителството.
   ПРИОРИТЕТИ  на компанията  са :
 • прилагане на  съвременни висококачествени строителни  материали и  технологии;
 • прецизно изпълнение на всяка наша сграда;
 • професионална консултация за клиентите  относно финансиране  при  покупка на жилище, магазин или офис;
 • спазване на договорените условия и срокове на изпълнение при реализацията на проектите. 

ДЕЙНОСТ

 • Строително – инвестиционна дейност;
 • Продажба на недвижими имоти.

„ДЛД ИНВЕСТ”АД

   СЕ АНГАЖИРА не само с изграждaнето на една сграда като инвестиция и строеж, а с целия процес, съпътстващ това начинание, в  превръщането на всяко отделно жилище в желан, уютен и сигурен  дом за всеки наш клиент.
   СЕ СТРЕМИ да избере подходяща локация за всеки проект, да осигури изключителното съчетание между тихите и спокойни места, които същевременно  гарантират  бърз и лесен достъп до централните части на града.

ВИЗИЯТА за развитие на инвестиционна компания „ДЛД ИНВЕСТ”АД  е да създава СТАНДАРТИ в областта на надеждното и качествено строителство в България.